Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Szkoła Podstawowa Nr 34

im. Józefa Malewskiego

w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

Pomoc w sprawach rodzinnych

WYKAZ INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC W SPRAWACH RODZINNYCH, W PROBLEMACH UZALEŻNIEŃ l PRZEMOCY I OPIEKI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGOCZNEJ

1. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Olsztyn, AI. Wojska Polskiego 8, 89 535 77 78, prawne psychologiczne działalność informacyjna, profilaktyczna i edukacyjna

2. Dział Pomocy Rodzinie MZPiTU, Olsztyn, AI. Wojska Polskiego 8, 89 535 77 78, prawne psychologiczne mediacje

3. Punkt Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk”, Olsztyn, ul. Pstrowskiego 36, 89 533 58 22, 693458014, psychologiczne terapeutyczne

4. Dział Terapii MZPiTU, Olsztyn, ul. Pstrowskiego 36, 89 542 94 66, psychologiczne terapeutyczne psychiatryczne terapia uzależnień terapia grupowa i indywidualna

5. Przychodnia Psychoterapii, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Olsztyn, ul. Puszkina 13, 89 535 71 15, medyczne, leczenie uzależnień i współuzależnień terapeutyczne. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

6. Zespół Poradni Specjalistycznych przy Wojewódzkim Zespole Leczenia Psychiatrycznego, Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35, 89 678 53 53, psychologiczne diagnostyka psychoterapia indywidualna, rodzinna oraz par. Poradnia leczenia nerwic

7. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn, ul. Żołnierska 18, 89 539 34 55, leczenie medyczne interwencja psychologiczne

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, Olsztyn, ul. Turowskiego 3, 89 527 20 03, 89 527 40 17, psychologiczne pedagogiczne socjoterapeutyczne

9. Ośrodki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, Olsztyn, ul. Rzepakowa 12, ul. Wiecherta 23A, 89 521 04 54, 89 541 90 58, pedagogiczne terapeutyczne profilaktyka uzależnień i przemocy organizacja czasu wolnego

10. Świetlica Terapeutyczna Nr 1, Olsztyn, ul. Niedziałkowskiego 21/2, 89 535 75 00, socjoterapeutyczne pedagogiczne

11. Świetlica Terapeutyczna Nr 2, Olsztyn, ul. Jarocka 65, 89 541 94 07 j.w.

12. Świetlica środowiskowa – Dom Dziennego Pobytu „Arka”, Olsztyn, ul. Niepodległości 85, 89 534 99 55, organizacja wypoczynku dzieci, zajęcia artystyczne, pomoc w nauce, dożywianie

13. Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa, 22 583 66 00, 800 12 12 12

14. Kuratorium Oświaty, Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9, 89 523 26 00, 89 527 22 50, nadzór, wspomaganie szkół i placówek oświatowych w zakresie ochrony praw dziecka, wspieranie opiekuńczej funkcji rodziny

15. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44, ul. Artyleryjska 3c, 89 523 02 30, 89 523 01 20, stosowanie prawa opieka kuratorska pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich sprawy alimentacyjne

16. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nr 1, Olsztyn, ul Dąbrowszczaków 10, 89 534 07 23, opieka kuratorska

17. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno -Konsultacyjny, Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 2, 89 533 21 69, Na zlecenie Sądu diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, poradnictwo psychologiczne konsultacje, mediacje

18. Komenda Miejska Policji, Sekcja Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji, Olsztyn ul. Partyzantów 23, ul. Dąbrowszczaków 42, ul. Partyzantów 6/8, 89 522 34 24, 89 52 47 40, 89 522 39 00, interwencja, zapewnienie bezpieczeństwa, zebranie dowodów, Niebieskie Karty

19. Fundacja Kidprotect.pl, Warszawa, ul. Dzielna 21/83, 22 636 73, organizacja zajmującą się bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Zajmuje się także przeciwdziałaniem przestępczości seksualnej wobec dzieci oraz pomocą dorosłym ofiarom molestowania seksualnego w dzieciństwie

20. Policyjna Izba Dziecka, Olsztyn, ul. Borowa 9a, 89 522 33 90, interwencje wobec nieletnich, którzy popełnili przestępstwo

21. Stowarzyszenie na rzecz praw kobiet i rodziny Olsztyn ul. Kopernika 14a 784 782 552 514 046 523 prawne doradztwo zawodowe

22. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny Olsztyn ul. Panasa 1A 89 526 95 49 materialne opiekuńczo-wychowawcze, dożywanie pomoc w nauce

23. Regionalny Rzecznik Praw Dziecka TPD organizacja wakacji dla dzieci z ubogich rodzin i niewydolnych wychowawczo

24. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie Olsztyn al. Wojska Polskiego 8A/3 89 527 22 09 diagnostyka, konsultacje, detoksykacja, poradnictwo, terapia i rehabilitacja uzależnień

25. Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” Olsztyn 89 192 88

26. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

27. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Olsztyn ul. Bałtycka 37 A 89 527 57 11 psychologiczne socjalne medyczne terapeutyczne schronienie(hotel)

28. Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Olsztyn ul. Jagiełły 5 89 523 61 77 schronienie w sytuacjach kryzysowych socjalne

29. „Caritas” Archidiecezji Warmińskiej – Hostel dla Ofiar Przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Olsztyn ul. Grunwaldzka 45 89 535 01 66 89 523 64 02 prawne medyczne materialne opieka i pomoc stacjonarna schronienie stołówka łaźnia

30. Centrum Pomocy Dziecku Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych Olsztyn ul. Pstrowskiego 5a 89 527 90 12 89 527 68 45 rozpoznawanie przemocy i interwencja edukacja i profilaktyka wsparcie i opieka stacjonarna pomoc psychologiczno- pedagogiczna schronienie i nauka w roku szkolnym

31. Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 Olsztyn ul. Janusza Korczaka 6 89 527 55 91 opiekuńczo-wychowawcze

32. Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Olsztyn ul. Wańkowicza 3 89 544 11 55 opiekuńczo-wychowawcze zadania interwencyjno- socjalizacyjne

Skip to content